Hírarchívum 2014

2014.05.12. Rókavadászat, sorverseny és sárkányeregetés

2014.05.07. Papírgyűjtés eredmény

2014.05.05. Egészség- és ökonap

2014.05.02. Nagy Platán matematika verseny

2014.04.30. Városi levelező matematika verseny

2014.04.29. Jól sakkozott tanulónk

2014.04.29. Remek eredmény a megyei helyesírási versenyen

2014.04.28. Papírgyűjtés

A tavaszi papírgyűjtés időpontja:

2014. április 30.,

szerda 14-17 óráig

2014.04.28. Általános iskolai beiratkozás

2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között

2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között

2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között

A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola a körzeti iskolai feladatokat a mellékletből letölthető utcák valemylikében, állandó lakhellyel rendelkező tanulók esetében látja el.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

            - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

            - tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

            - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételekvizsgálata nélkül megújít;  EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes). 

  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

A tanköteles korba lépő gyermek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91. §)

2014.04.26. Kis Platán matematikaverseny

Oldalak