Body: 

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. XXXI. törvény, valamint az ehhez kapcsolódó 15/1998. (IV. 30.) NM végrehajtási rendelet értelmében a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54.) biztosítja az

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet

Hódmezővásárhely Járás területén működő minden köznevelési intézményben, így a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában is. E szolgáltatás legfőbb feladata segíteni a gyermek, tanuló beilleszkedését, tanulmányi kötelezettségének teljesítését, az azt akadályozó tényezők feltárását, a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének kiszűrését. Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint az intézmény vezetésével szoros együttműködésben végzi feladatait. Ennek során a gyermek, szülő, vagy pedagógus megkeresésére egyéni beszélgetést, tanácsadást folytat, csoportfoglalkozásokat szervezhet, illetve közreműködik az iskolai prevenciós programok szervezésében, lebonyolításában.

Iskolai szociális segítő: Mucsiné Karadag Diána

Fogadóórája az iskolában: kedd 9:00-10:00

Elérhetősége: Tel.: 62/ 249 – 489 (Gyermekjóléti Központ)

                         E-mail: karadag.diana@kapcsolatkozpont.hu


Online Lelki Egészség Tanácsadás: https://olet.aeek.hu

 
Elérhetőségek:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KAGYLÓHÉJ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54.

A gyermekjóléti alapellátások körében:

 • a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítése
 • a kialakult veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családból történő kiemelésének megelőzése
 • segíteni a pedagógusok gyermekvédelmi munkáját, megoldásokat keresni a gyermek és szülője, illetve a gyermek és az iskola közötti konfliktushelyzetek rendezésére,
 • hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtani,
 • egyéb szervezési és szolgáltatási feladatok ellátása,
 • helyettes szülői hálózat szervezése, helyettes szülők szakmai segítése

A Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai:

 • ingyenesen hívható telefonszám 06/80/820-015
 • ingyenes jogi tanácsadás
 • ingyenes pszichológiai tanácsadás
 • ingyenes fejlesztőpedagógiai és logopédiai szolgáltatás

A Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai:

 • utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka,
 • kapcsolattartási ügyelet,
 • kórházi szociális munka,
 • készenléti szolgálat (30/616-2535),
 • családterápia,
 • természetbeni juttatások.

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14.

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal ajánlása a kiskorúakra káros internetes tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre vonatkozóan (szűrőszoftver ajánlás)

Szűrőszoftverek a káros internetes tartalmak ellen, gyerekzár

Amit a gyermekvédő zárról tudni érdemes