Body: 

 

    Kedves Szülők!

 

A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen:

https://kir.hu/korzet és az iskolánk honlapján is megtalálják. (Beiratkozás fül alatt)

Az iskolánkba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel.

A beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) és április 19. (péntek) 8-19 óra

A 2024-es évben a beiratkozás napja előtt a szülőknek lehetőségük van arra, hogy előzetesen elektronikusan

beküldjék gyermekük adatait iskolánkba,amelynek következményeként a beiratkozás napján, a személyes

megjelenéskor csupán ellenőriznünk kell a hivatalos dokumentumok alapján a megadott adatokat.

Ha módjukban áll, kérjük, vegyék igénybe az e-Ügyintézést a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon!

Az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet és a

beiskolázási modul felhasználói útmutatója mellékletekben olvashatók.

Kréta elektronikus ügyintézés (útmutató)

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa

- A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)

- A gyermek TAJ-kártyája

- A gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)

- Felvételi kérelem (honlapról letölthető)

- Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (honlapunkról letölthető)

- Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról (honlapunkról letölthető)

- Etika/hit-és erkölcstan nyilatkozat (honlapunkról letölthető)

- Szakértői vélemény (ha van)

- Rendszeres gyermekvédelmi határozat (ha van)

A nyilatkozatok előzetes kitöltésével és aláírásával lényegesen gyorsabbá válik a beiratkozás folyamata.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő

eljárást indíthat az intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel.

A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal a 62-245-877-es telefonszámon, vagy

írjanak nekünk az iskola@vargatamas.hu címre!

 

Tisztelettel:

Botkáné Kovács Henriett

igazgató