Body: 

Kedves Szülők!

 

„Én az hiszem, hogy gyermeket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”

                                                                                                                                                      / Szabó Magda/

 

Köszöntöm Önöket, és kérem, hogy ismerjék meg közelebbről intézményünket, tájékozódjanak bemutatkozó oldalainkon!

Iskolánk a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Tarján városrészében található.

Intézményünk sajátossága névadónk Varga Tamás után a cselekedtető tapasztalatszerzésből kiinduló tanulás, a tanórai szemléltetés, amely együtt jár az eszközök sokrétű használatával.

Pedagógiai programunk legfontosabb alapelve a gyermekközpontú oktatás szemléletének alkalmazása. Ezt szem előtt tartva arra törekszünk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a sikerekre való törekvés igényét, a problémákra való odafigyelést, hogy adottságaik, képességeik megismerése alapján el tudják dönteni, hol a helyük a társadalomban. Meg kell tanítanunk őket a kudarctűrésre, a konfliktuskezelésre, tolerálni és együttműködni másokkal, alkalmazkodni a felgyorsult világhoz, a tudományok gyors fejlődéséhez, az információáramláshoz. Pedagógusaink egymást segítő közösség, szakmai felkészültséggel, és elhivatottsággal.

Az egész napos iskola oktatásszervezési formának kiemelt szerepe van, mert hatékonyan segíti a tanórákon tanultak elmélyítését.

Jól felszerelt tantermeinkben a bútorok a tanulók és a pedagógusok igényeihez igazodnak, több nyertes pályázatnak köszönhetően a legkorszerűbb IKT eszközök (interkatív táblák, laptopok, tabletek, mobiltelefonok, okos tévék) segítik mindennapi munkánkat, az egyes tárgyak szemléletesebb oktatását.

Az angol és a német nyelvekkel első évfolyamtól kezdve játékos, szakköri formában ismerkedhetnek a gyerekek. Célunk megszerettetni az idegen nyelv tanulását. Legügyesebb tanulóink nyolcadik osztály végére próbanyelvvizsgát tesznek a tanult idegen nyelvből.

A mindennapos testnevelés keretében a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskoordinációs képességek megalapozására törekszünk. Tanórai keretek között diákjaink úszás, a harmadik osztályosok atlétikafoglalkozáson vesznek részt a tanév folyamán.

A Lego-t, mint oktatási eszközt alkalmazzuk a tanórákon alsó és felső tagozaton egyaránt. Szakköri foglalkozások keretében a diákok Lego robotok programozásával gyarapíthatják tudásukat.

Kiválóan Akkreditált Tehetségpont vagyunk. Fontosnak tartjuk, hogy felismerjük és fejlesszük az átlagon felüli képességgel rendelkező tanulókat, amelyben segítségünkre vannak a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, akik néptánc, társastánc, hangszeres, szolfézs és képzőművészeti foglalkozásokat tartanak diákjaink számára. Nagy hangsúlyt fektetünk a lemaradással küzdő tanulóink fejlesztésére is. Iskolánkban kiemelt hangsúlyt kap az esélyegyenlőség biztosítása.

Ötödik osztályos diákjainknak erdei iskola programot szervezünk a tanév elején, a hetedikesekel a Határtalanul pályázat keretében ellátogatunk a határon túlra, amellyel a nemzeti összetartozás tudatot erősítjük bennük.

A családokat, mint partnert vonjuk be iskolánk életébe. A hagyományos Platán hét és a Platán party, amely a velük való találkozás minden évben várt programjai.

 

Bízunk a további közös munkában és együttműködésben.

 

Üdvözlettel:

 

Botkáné Kovács Henriett

igazgató