Body: 

„Menő Menza a Varga Tamás Iskolában”

A Hódmezővásárhelyi Tarjáni Iskoláért Alapítványa „Menő Menza a Varga Tamás Iskolában” címmel sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által kiírt Menő menzák az iskolában - Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program megvalósítására.                                                    

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00150

Projekt címe: „Menő Menza a Varga Tamás Iskolában”

A támogatás összege: 20.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítás ideje: 2017. december 01.- 2019. január 31.

Projekt célja: Az egészség helyreállításához, megőrzéséhez, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és gyakorlati készségek elsajátításának hatékony támogatás, a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás lehetőségeinek megteremtése annak érdekében, hogy a gyermekek harmonikus testi, szellemi, valamint lelki fejlődéséhez hozzájáruljunk. Célunk az egészségmegőrzés, a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése.

A konkrét célok meghatározásakor figyelembe vettük azokat a tapasztalatokat és helyi igényeket, melyeket a fenti fejezetek helyzetfeltáró részeiben bemutattunk.

-        az egészségfejlesztő programokkal elérjük az intézmény tanulóit és családtagjaikat, hogy a vállalt indikátorokat és műszaki-szakmai eredményeket teljesítsük a projekt végére;

-        a fejlesztési programba foglalt tevékenységek révén a célcsoport tagok ismeretanyaga tovább bővüljön, és az egészséges életmódhoz szükséges készségek fejlődjenek a gyermekek körében;

-        a szemléletformáló programok révén a szülők, a diákok közvetlen családtagjai tekintetében is javulás történjen az egészségmagatartás terén;

-        az iskola egészségfejlesztési programjának fejlesztése érdekében dietetikus szakember álljon rendelkezésre, és ezáltal biztosított legyen az egyéni konzultációk lehetősége;

-        a rendelkezésre álló szakember bevonásával készüljön egy átfogó felmérés a diákok és a családok táplálkozási szokásairól, a táplálkozási rizikófaktorokról;

-        a krónikus megbetegedések számának csökkentése érdekében az általunk támogatott köznevelési intézményben a túlsúlyos gyermekek száma csökkenjen;

-        Az egészséges életmód támogatása érdekében ivókút létesüljön az iskolában;

-        a betervezett eszközök révén a közétkeztetés minősége javuljon és az étkezési kultúra fejlesztése érdekében rendelkezésre álljanak az iskolai konyhán a szükséges eszközök.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.


További információ kérhető:

Farkas Zsuzsanna projektmenedzser-pénzügyi vezető

tel: +36 20 9770 237

e-mail: logosz98@t-online.hu

Szakmai beszámoló 1.

Szakmai beszámoló 2.

Szakmai beszámoló 3.

Ismeretterjesztő foglalkozások

Szemléletformáló programok

Szakmai beszámoló 4.

Kérdőíves felmérés


Sajtó

MenőMenza TV

MenőMenza Rádió

MenőMenza Rádióhanganyag1

MenőMenza Rádióhanganyag2

MenőMenza Rádióhanganyag3

MenőMenza video