Body: 

„Tőlünk színes a világ!” –Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program megvalósítása

a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában

A pályázat akadálymentes weboldala ezen a linken érhető el

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című EFOP-3.1.8-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. A projektben résztvevő intézmény: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola, együttműködő partner: id. Szabó István Általános Iskola (Cered).

Kedvezményezett neve: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe: „Tőlünk színes a világ!”

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00141

A támogatás összege: 14.993.190 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítás ideje: 2017. szeptember 01.- 2019. augusztus 31.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A megvalósítandó programelemek a személyközpontú nevelés-oktatás folyamatát támogatják és az intézményen kívüli tevékenységek a közösséghez tartozás érzését erősítik. Fejlesztő programunk több elemből épül fel, melyek megvalósítása során arra törekszünk: a tanulási tartalmakat vonzóvá tegyük, és a gazdag szabadidős tevékenységkínálattal a tanulók személyes fejlődését támogassuk.

A programban résztvevő diákok számára nyelvi fejlesztést biztosítunk, melynek során azt a célt tűztük ki, hogy a bevont tanulók önbizalma erősödjön a beszédközpontú, szóbeliségre építő, gyakorlatias foglalkozásokon. Részképességeik játékos fejlesztésével szeretnénk, ha a nyelvtanulás iránti tartós motivációjuk kialakulna, és  megmaradna, mellyel az élethosszig tartó (nyelv) tanulás irányába terelhetnénk őket.

A választott tématerületek feldolgozása érdekében heti rendszerességgel, délutáni foglalkozás keretében foglalkozásokat tartunk, mely alkalmakkor a világnapokat dolgozzuk fel a szivárvány színeinek felhasználásával. A „Tőlünk színes a világ” projekt megvalósítása során a színeket használjuk hívószavaknak a világnapokhoz. Célunk: A világnapok történetének, eredetének és lényegének feldolgozása előadásokkal, csoportmunkával, kézműves-, kreatív foglalkozásokkal, projektmunkákkal és tanulói kutatómunkákkal. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak az iskolán belüli csapatszellem erősítéséhez, valamint a témakör feldolgozása lehetőség ad a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez.

A kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztésen is részt vesznek a tanulók, melynek lényege, hogy a választott tématerületekhez kapcsolódóan támogatást nyújtson a feldolgozáshoz.

A tanórán és egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programokat a két tanév során 20 alkalommal, havi rendszerességgel bonyolítjuk le. Valamennyi projektbe bevont tanuló számára lehetőséget nyújtunk a programokban való részvételre.

A program megvalósítása során négy előadássorozatra kerül sor, melyek mindegyike három előadást tartalmaz. Ennek a programelemnek a célja a választott tématerületekkel összhangban, azok megvalósításának elősegítése. A program fontos célja a lemorzsolódás csökkentése, s ehhez, úgy véljük, a megfelelő és hiteles példakép bemutatása, testközelbe hozása remek eszköz lehet, hiszen a tanulók személyesen is megismerhetnek olyan embereket, akik minden nehézségen felülemelkedve váltak sikeressé, például a sportban.

A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók 6 alkalommal történnek. Célunk: A bevont tanulók szociális, életviteli és kommunikációs kompetenciájának erősítése, fejlesztése a közös interakciók során, amelyek hozzájárulhatnak a bevont tanulók előítéletességének csökkenéséhez. A programban lehetőség nyílik egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására.

Az iskolák közötti kapcsolatok, barátságok kialakítása és a közös programok erősítik a tanulók sajátjuktól eltérő helyzetű, életminőségű társakkal való megismerkedést, kapcsolattartást, a társadalmi elfogadást, a szociális érzékenységet, a társadalmi egyenlőség kérdésének elfogadását. A találkozók során a bevont tanulóink szüleivel való közös tevékenységek erősítik a generációk közötti együttműködést. A közös sporttevékenységek, csapatjátékok az egészséges életmód fontosságára nevelik a résztvevő gyerekeket.

A feldolgozott témakör évközi programjához kapcsolódóan közös nyári bentlakásos tábort szervezünk Siófokra azon bevont tanulók számára, akik rendszeresen részt vesznek a projekt keretében szervezett programokon. Célunk: A bevont tanulók szociális, életviteli és kommunikációs kompetenciájának erősítése, fejlesztése a közös interakciók során, amelyek hozzájárulhatnak a bevont tanulók előítéletességének csökkenéséhez. A programban lehetőség nyílik egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

További információ kérhető:

Farkas Zsuzsanna projektmenedzser-pénzügyi vezető

tel: +36 20 9770 237

e-mail: logosz98@t-online.hu