„Menő Menza a Varga Tamás Iskolában”

A Hódmezővásárhelyi Tarjáni Iskoláért Alapítványa „Menő Menza a Varga Tamás Iskolában” címmel sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által kiírt Menő menzák az iskolában - Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program megvalósítására.                                                    

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00150

Projekt címe: „Menő Menza a Varga Tamás Iskolában”

A támogatás összege: 20.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt megvalósítás ideje: 2017. december 01.- 2019. január 31.

Projekt célja: Az egészség helyreállításához, megőrzéséhez, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és gyakorlati készségek elsajátításának hatékony támogatás, a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás lehetőségeinek megteremtése annak érdekében, hogy a gyermekek harmonikus testi, szellemi, valamint lelki fejlődéséhez hozzájáruljunk. Célunk az egészségmegőrzés, a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése.

A konkrét célok meghatározásakor figyelembe vettük azokat a tapasztalatokat és helyi igényeket, melyeket a fenti fejezetek helyzetfeltáró részeiben bemutattunk.

-        az egészségfejlesztő programokkal elérjük az intézmény tanulóit és családtagjaikat, hogy a vállalt indikátorokat és műszaki-szakmai eredményeket teljesítsük a projekt végére;

-        a fejlesztési programba foglalt tevékenységek révén a célcsoport tagok ismeretanyaga tovább bővüljön, és az egészséges életmódhoz szükséges készségek fejlődjenek a gyermekek körében;

-        a szemléletformáló programok révén a szülők, a diákok közvetlen családtagjai tekintetében is javulás történjen az egészségmagatartás terén;

-        az iskola egészségfejlesztési programjának fejlesztése érdekében dietetikus szakember álljon rendelkezésre, és ezáltal biztosított legyen az egyéni konzultációk lehetősége;

-        a rendelkezésre álló szakember bevonásával készüljön egy átfogó felmérés a diákok és a családok táplálkozási szokásairól, a táplálkozási rizikófaktorokról;

-        a krónikus megbetegedések számának csökkentése érdekében az általunk támogatott köznevelési intézményben a túlsúlyos gyermekek száma csökkenjen;

-        Az egészséges életmód támogatása érdekében ivókút létesüljön az iskolában;

-        a betervezett eszközök révén a közétkeztetés minősége javuljon és az étkezési kultúra fejlesztése érdekében rendelkezésre álljanak az iskolai konyhán a szükséges eszközök.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.


További információ kérhető:

Farkas Zsuzsanna projektmenedzser-pénzügyi vezető

tel: +36 20 9770 237

e-mail: logosz98@t-online.hu

Szakmai beszámoló 1.

Szakmai beszámoló 2.

Szakmai beszámoló 3.

Ismeretterjesztő foglalkozások

Szemléletformáló programok

Szakmai beszámoló 4.

Kérdőíves felmérés


Sajtó

https://radio7.hu/eletstilust-kinal-a-meno-menza-a-varga-tamas-suliban

https://www.youtube.com/watch?v=8je8KSRF0NM&fbclid=IwAR1iGZ_yfWDC0EvT