E-napló

Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2019. augusztus 21., szerda, Sámuel, Hajna

Szavazás

Hogy érzed magad az iskolában?
Szeretek itt tanulni, szí­vesen járok ide.
70%
Nem szeretem ezt az iskolát.
30%
Összes szavazat: 57

Mobil Alkalmazás

 

 

Diákönkormányzat elnök: Dávidházi Dóra 8.a

Helyettes: Korom Norina 8.b

Diákönkormányzatot patronáló pedagógusok: Szabó Éva és Gémes Dóra


A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekképviseleti szerve. Ennek fényében a diákság elképzeléseit, ötleteit, javaslatait közli a tantestület felé.

A diákönkormányzat felépítése, tisztségviselők:

A diákönkormányzatban minden osztályt 2 fõ képvisel, akiket minden tanév elején a tanulócsoport demokratikus úton választ.A képviselõk javaslattételek után maguk közül választanak diákelnököt, helyettest és egyéb tisztségviselõket. A megbízatás egy tanévre szól. Az éves munkáról a patronáló tanárokon keresztül a nevelõtestületnek kötelesek beszámolni. Minden félévben.A diákönkormányzat munkáját a tanulók és a tantestület által felkért nagykorú személy segíti, iskolánkban 2 tanár /alsó és felsõ tagozatban 1-1fõ.

A diákönkormányzat működése:

A diákönkormányzat minden hónapban ülést tart. Rendkívüli esetekben bármikor összehívható. Az ülésekre meghívhatók az iskola diákjai, vezetõi, tanárai. A diáktanács akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezõk többsége jelen van. Minden ülésrõl feljegyzés, illetve jegyzõkönyv készül, melybe az iskola bármely tanulója és nevelõje betekinthet. A döntésekrõl, határozatokról az iskolarádió, a hirdetések és képviselõk útján tájékozódnak a tanulók.

Kapcsolatok:

A diákönkormányzat kapcsolatot tart az intézményen belüli testületekkel és a városi diákszervezettel, mely az elnök feladata.

Jogkörök gyakorlása:

A diákönkormányzat nevében az aláírási jogot az elnök gyakorolja.
A diákönkormányzatnak döntési jogköre van saját mûködésének meghatározásában, egy tanítás nélküli munkanap kialakításában, tájékoztatási rendszer kialakításában.

Egyetértési jogot gyakorol a házirend, az iskolai SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor, valamint a fegyelmezési és jutalmazási ügyekkel kapcsolatban
A diákönkormányzat élhet a javaslattevõ jogával az iskola mûködési rendjével,és a tanulókkal összefüggésben valamennyi kérdéssel kapcsolatban.
A diákönkormányzat szervezési és mûködési szabályzatát a képviselõknek és a nevelõtestületnek egyöntetûen el kell fogadni.