• Óvodás programok 2019/2020


            

 • Eddigi programjaink:

2019.11.07. Nyílt órák a leendő elsősök szüleinek

Nyílt órákat tartottak a leendő első osztályos tanítók a nagycsoportos óvodások szüleinek november 7-én. Az órákon a szülők betekintést kaphattak az itt zajló oktatási munkába, illetve megismerhették a tanítókat is. A nyílt órák célja az, hogy a szülők megismerjék a tanítási módszereket és azt, hogy milyen légkörben zajlik az oktatás.

A nyílt órák képei

2019.11.21. Ovisok a Legóvárban

November 21-én Legóvár címmel családi délutánt tartottunk a leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek. A jó hangulatú eseményen a harmadikos tanulók megnyitó műsora után az ovisok megismerkedhettek a tanítókkal, akik érdekes, interaktív feladatokkal készültek erre az alkalomra. A programozó szakkör diákjai a legórobotokat mutatták be a kicsiknek. A feladatok sikeres teljesítése után a Varga vár királyától kaptak emléklapot és aranytallért, az összegyűjtött legó elemeket pedig beépíthették a várba.

A tornateremben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészet tanszakos tanulóinak munkáit tekinthették meg a gyerekek és szüleik.

Legóvár ovis családi délután képei


 • Leendő elsős tanítók bemutatkozása (névre kattintva):

                                              

     Lénárt Dóra              Juhász-Kissné Zombori Anita          Kóródiné Janicsek Éva                  Bánfi Zoltán


 • Beiratkozás a 2020/2021. tanévre:

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2020/2021. tanévre vonatkozóan:

Csak papír alapon történő adminisztrációval:

törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben.

Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

KÖFOP l.0.0 - VEKOP 15 - 2017 - 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

     - óvodai szakvélemény

     - szakértői bizottság szakértői véleménye

    - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

  Nyilatkozat a törvényes képviseletről ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

A beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie a szülőknek.

Nyilatkozat gyermek törvényes képviseletéről


 • Fényképek a 2018-2019. tanév óvódás programjairól:

Legóvár

Mesevár